Nowowybudowany basen zewnętrzny o wymiarach: 11 metrów długości, 4 metry szerokości i 1,5 metra głębokości. Do basenu można wchodzić po wygodnych schodkach, stanowiących element bryły basenu.